Luyện tập trang 50 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 50 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 50 (Luyện tập) SGK Toán 5

a 5,7 14,9 0,53 b 6,24 4,36 3,09 a + b 5,7 + 6,24 = 11,94  14,9 + 4,36 = 19,26 0,53 + 3,09 = 3,62  b + a 6,24 + 5,7 = 11,94  4,36 + 14,9 = 19,26 3,09 + 0,53 = 3,62  a 5,7 14,9 0,53 b 6,24 4,36 3,09 a + b 5,7 + 6,24 = 11,94  14,9 + 4,36 = 19,26 0,53 + 3,09 = 3,62  b + a 6,24 + 5,7 = 11,94  4,36 + 14,

Bài 2 trang 50 SGK Toán 5

Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. Cộng như cộng các số tự nhiên. Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 3 trang 51 SGK Toán 5

Chiều dài = chiều rộng + 8,32m. Chu vi = chiều dài + chiều rộng x 2  LỜI GIẢI CHI TIẾT Chiều dài hình chữ nhật là:         16,34 + 8,32 = 24,66 m Chu vi hình chữ nhật là:        24,66 + 16,34 times 2 = 82 m                                       Đáp số : 82 m

Bài 4 trang 51 SGK Toán 5

Tính số vải bán được trong hai tuần = số vải bán tuần đầu + số vải bán tuần sau. Tính số ngày trong hai tuần. Số vải bán trung bình trong mỗi ngày = số vải bán được trong hai tuần : số ngày trong hai tuần. LỜI GIẢI CHI TIẾT Số mét cải cửa hàng bán được trong hai tuần là:          314,78 + 525,22

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 50 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!