Luyện tập trang 165 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 165 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 165 SGK Toán 3

1.  2.  3.  Số thóc nếp trong kho là: 27280 :  4 = 6820 kg Số thóc tẻ trong kho là: 27280 – 6820 = 20460 kg Đáp số: 20460 kg 4.  Học sinh nhẩm theo mẫu và ghi kết quả như sau: 15000 : 3 = 5000 24000 : 4 = 6000 56000 : 7 = 8000

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 165 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!