Luyện tập trang 148 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 148 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3

1.   2.  a 8357 > 8257                        b 3000 + 2 < 3200     36478 < 36488                        6500 + 200  > 6621     89429 > 89420                        8700 – 700 = 8000     8398 < 10010                          9000 + 900 < 10 000 3.  Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau: a     8000 –

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 148 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!