Diện tích của một hình - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Diện tích của một hình được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 150 SGK Toán 3

1. a Đúng b Đúng c Sai 2. a Hình P gồm 11 ô vuông, hình Q gồm 10 ô vuông b Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q 3.  Diện tích hình A bằng diện tích hình B hai hình đều c ó diện tích bằng 9 ô vuông Có thể cắt hình B thành hai hình tam giác và ghép lại để được hình A

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Diện tích của một hình - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!