Luyện tập trang 142 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 142 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 142 SGK Toán 3

1.    2.  Viết số Đọc số 31942 Ba mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi hai 97145 Chín mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi lăm 27155 Hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm 63211 Sáu mươi ba nghìn hai trăm mười một 89371 Tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt Viết số Đọc số 31942 Ba mươi mốt nghìn chín

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 142 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!