Số 100000 - Luyện tập - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Số 100000 - Luyện tập được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 3

1.  a 10 000; 20 000; 30 000; 40 000; 50 000; 60 000; 70 000 ;80000; 90 000;10 000 b 10 000; 11000; 12000; 13000; 14000; 15000 ;16000; 17000; 18 000; 19000 c 18000; 18100; 18200; 18300; 18400; 18500; 18600; 18700; 18800; 18900; 19000 d 18235; 18236; 18237; 18238; 18239; 18240. 2.   3.  Số liền trước

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Số 100000 - Luyện tập - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!