Các số có năm chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Các số có năm chữ số (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 143, 144 SGK Toán 3

1. Viết số Đọc số 86030 Tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi 62300          Sáu mươi hai nghìn ba trăm 58601 Năm mươi tám nghìn sáu trăm linh một 42980 Bốn mươi hai nghìn chín trăm tám mươi  70031  Bảy mươi nghìn không trăm ba mươi mốt 60002       Sáu mươi nghìn không trăm linh hai              Viế

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Các số có năm chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!