Luyện tập trang 145 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 145 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 145 SGK Toán 3

1. Viết số Dọc số 16305 Mười sáu nghìn ba trăm linh năm 16500 Mười sáu nghìn năm trăm 62007 Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy 62070 Sáu mươi hai nghìn không trăm bảy mươi 71010 Bảy mươi mốt nghìn không trăm mười 71001 Bảy mươi mốt nghìn không trăm linh một Viết số Dọc số 16305 Mười sáu nghìn ba

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 145 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!