Các số có năm chữ số - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Các số có năm chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 140, 141 SGK Toán 3

1. Viết theo mẫu b  Hàng Chục nghìn nghìn trăm Chục Đơn vị 10 000 10 000   1000 1000 1000 1000 100 100 100 10 1 1     2 4 3 1 2 Hàng Chục nghìn nghìn trăm Chục Đơn vị 10 000 10 000   1000 1000 1000 1000 100 100 100 10 1 1     2 4 3 1 2 Viết số : 24312 Đọc số : Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười hai 2.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Các số có năm chữ số - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!