Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 73 SGK Toán 5

Bài 2 trang 73 SGK Toán 5

Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Biểu thức có chứa phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta tính phép nhân, phép chia trước, phép cộng và phép trừ sau. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 128,4 73,2 : 2,4 18,32     = 55,2 : 2,4 18,32     = 23 18,32     =

Bài 3 trang 73 SGK Toán 5

Có 120l dầu thì động cơ chạy được trong số giờ là:               120 : 0,5 = 240 giờ                                          Đáp số: 240 giờ

Bài 4 trang 73 SGK Toán 5

a x – 1,27 = 13,5 : 4,5           x – 1,27 = 3           x = 3 + 1,27     x = 4,27      b x + 18,7 = 50,5 : 2,5                              x + 18,7 = 20,2     x = 20,2 – 18,7      x = 1,5 c x; times 12,5 = 6 x 2,5     x; times 12,5 = 15     x = 15: 12,5     x = 1,2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!