Đăng ký

Bài 3 trang 73 SGK Toán 5

Đề bài

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải

Có 120l dầu thì động cơ chạy được trong số giờ là:

              120 : 0,5 = 240 (giờ)

                                         Đáp số: 240 giờ

shoppe