Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 180 SGK Toán 5

Tổng số tuổi của con gái và con trai chiếm số phần tuổi mẹ là:               frac{1}{4}  +  frac{1}{5}  = frac{9}{20} tuổi của mẹ Ta coi tổng số tuổi của hai con là 9 phần bằng nhau thì tuổi của mẹ bằng 20 phần như thế. Vậy tuổi của mẹ là:               18 : 9 times  20 = 40  tuổi      

Bài 1, 2, 3 trang 179, 180 SGK Toán 5

1. Đoạn đường thứ nhất ô tô đi hết số thời gian là:                    60 : 60 = 1 giờ Đoạn đường thứ hai ô tô đi hết số thời gian là:                    60 : 30 = 2 giờ Thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là :                  1 + 2 = 3 giờ Chọn đáp án C. 2. Thể tích bể cá là:       60 x 40  x 4

Bài 2 trang 180 SGK Toán 5

a Số dân ở Hà Nội năm đó là:          2627 x 921 = 2419467 người  Số dân ở Sơn La năm đó là:           61 x 14210 = 866810 người Tỉ số phần trăm của số dân ở Sơn La và số dân ở Hà Nội là:          866810 : 2419467 ≈ 0,3582          0,3582 = 35,82%. b Nếu mật độ dân số của Sơn La là 100 người/km2 thì

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!