Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 177 SGK Toán 5

a 6,78 8,951 + 4,784 : 2,05          = 6,78 13,735 : 2,05           = 6,78 6,7 = 0,08.  b  6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5     = 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút     = 9 giờ 39 phút.    

Bài 2 trang 177 SGK Toán 5

Trung bình cộng = tổng : số các số hạng. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Số trung bình cộng của 19 ; 34 và 46 là:               19 + 34 + 46 : 3 = 33 b Số trung bình cộng của 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8 là:               2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8 : 4 = 3,1.                                                          Đáp

Bài 3 trang 177 (Luyện tập chung trang 177, 178) SGK Toán 5

Số học sinh nữ của lớp là:          19 + 2 = 21 học sinh Số học sinh cả lớp là:         19 + 21 = 40 học sinh Tỉ số phần trăm học sinh nam và học sinh cả lớp là:         19 : 40 = 0,475 = 47,5%. Tỉ số phần trăm học sinh nữ và học sinh cả lớp là:        21 : 40 = 52,5%                      

Bài 4 trang 178 SGK Toán 5

Sau năm thứ nhất thư viện tăng thêm số quyển sách là:          6000  : 100 x 20 = 1200 quyển Sau năm thứ nhất thư viện có tất cả số quyển sách là:          6000 + 1200 = 7200 quyển Sau năm thứ hai thư viện tăng thêm số quyển sách là:           7200  : 100 x 20 = 1440 quyển Sau năm thứ hai thư viện c

Bài 5 trang 178 SGK Toán 5

Vận tốc tàu thủy khi nước lặng + vận tốc dòng nước =  vận tốc xuôi dòng = 28,4 km/giờ. Vận tốc tàu thủy khi nước lặng vận tốc dòng nước =  vận tốc ngược dòng = 18,6 km/giờ. Từ đó ta giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu, áp dụng công thức:    Số lớn = tổng + hiệu : 2 ;      số bé = tổng h

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!