Luyện tập chung trang 176 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 176 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 176 (Luyện tập chung trang 176) SGK Toán 5

b   dfrac {7}{9} times  dfrac {3}{35} = dfrac {7 times 3}{9 times 35}=dfrac {7 times 3}{3 times 3times 7 times 5}=dfrac {1}{15}; dfrac{9}{22} times 55 =dfrac {9times 55}{22}=dfrac {9 times 5 times 11}{2 times 11}=dfrac {45}{2}  ;                     dfrac {11}{17} : 

Bài 2 trang 176 SGK Toán 5

a 0,12 times  x = 6                         x = 6 : 0,12                                   x = 50. b x : 2,5 = 4     x = 4 times  2,5     x = 10. c 5,6 : x = 4                                          x = 5,6 : 4                                                  x = 1,4 d x tim

Bài 3 trang 176 SGK Toán 5

Số kilôgam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày đầu là:             2400 : 100 x 35 = 840 kg Số kilôgam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là:              2400  : 100 x 40 = 960 kg Số kilôgam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là:              2400 840 + 960 = 600 kg              

Bài 4 trang 176 SGK Toán 5

Áp dụng công thức:  tiền bán = tiến vốn + tiền lãi. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tiền bán hoa quả chiếm số phần trăm so với tiền vốn là:          100% + 20% = 120% Số tiền vốn để mua hoa quả là:      1800000 : 120times 100= 1500000 đồng                                                 Đáp số: 1500000 đ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 176 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!