Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 176 (Luyện tập chung trang 176, 177) SGK Toán 5

a 1dfrac{5}{7} times dfrac{3}{4} = dfrac{{12}}{7} times dfrac{3}{4} = dfrac{{12 times 3}}{{7 times 4}} = dfrac{{4 times 3 times 3}}{{7 times 4}} = dfrac{9}{7}; b dfrac{{10}}{{11}}:1dfrac{1}{3} = dfrac{{10}}{{11}}:dfrac{4}{3} = dfrac{{10}}{{11}} times dfrac{3}{4} = dfrac{

Bài 2 trang 177 SGK Toán 5

a {{21} over {11}} times {{22} over {17}} times {{68} over {63}} = {{21 times 22 times 68} over {11 times 17 times 63}}=  {{21 times 11 times 2 times 17 times 4} over {11 times 17 times 21 times 3}}= {{2 times 4} over 3}={8 over 3}; b {5 over {14}} times {7 over {13}} t

Bài 3 trang 177 (Luyện tập chung trang 176, 177) SGK Toán 5

Diện tích đáy bể bơi là:          22,5 × 19,2 = 432 m2 Chiều cao mực nước trong bể là:         414,72 : 432 = 0,96m. Tỉ số chiều cao của bể bơi và chiều cao mực nước trong bể là dfrac{5}{4}. Vậy chiều cao bể bơi là:       0,96 × dfrac{5}{4} = 1,2 m                                   Đáp số:

Bài 4 trang 177 SGK Toán 5

Áp dụng các công thức: Vận tốc xuôi dòng = vận tốc khi nước lặng + vận tốc dòng nước.  Vận tốc ngược dòng = vận tốc khi nước lặng vận tốc dòng nước. Quãng đường = vận tốc xuôi dòng x thời gian đi xuôi dòng = vận tốc ngược dòng x thời gian đi ngược dòng. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Vận tốc thuyền khi đi x

Bài 5 trang 177 SGK Toán 5

8,75 times x + 1,25 times x = 20   left{8,75 + 1,25} right times x = 20 10 times x; = 20 ;x = 20:10 ;x = 2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!