Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 175 SGK Toán 5

a 85793 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778; b frac{84}{100} frac{29}{100}+ frac{30}{100} =frac{55}{100} + frac{30}{100} =frac{85}{100} = frac{17}{20} ; c 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97.

Bài 2 trang 175 SGK Toán 5

a x + 3,5 = 4,72 + 2,28                                   x + 3,5 = 7                                                      x = 7 3,5                                                       x = 3,5  b x 7,2 = 3,9 + 2, 5     x 7,2= 6,4     x = 6,4 + 7,2     x = 13,6.                                  

Bài 3 trang 175 SGK Toán 5

Đáy lớn của mảnh đất hình thang là:            150 x  frac{5}{3} = 250 m Chiều cao của mảnh đất hình thang là:            250 x frac{2}{5} = 100 m Diện tích mảnh đất hình thang là:            frac{250 + 150 times 100}{2} = 20000 m2               20000m2 = 2ha                              

Bài 4 trang 175 SGK Toán 5

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:                    8 giờ 6 giờ = 2 giờ Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 2 giờ là:                    45 x 2 = 90 km Sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là:                   60 45 = 15 km Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở

Bài 5 trang 175 SGK Toán 5

Ta có: frac{1}{5}= frac{1 times 4}{5 times 4} = frac{4}{20} Do đó:frac{4}{x}= frac{4}{20}. Suy ra: x = 20 Hai phân số bằng nhau có tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!