Đăng ký

Bài 4 trang 175 SGK Toán 5

Đề bài

Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Hướng dẫn giải

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

                   8 giờ - 6 giờ = 2 giờ

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 2 giờ là:

                   45 x 2 = 90 (km)

Sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là:

                  60 - 45 = 15 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

                  90  : 15 = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

                  8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

                                                               Đáp số: 14 giờ.

shoppe