Diện tích hình vuông - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Diện tích hình vuông được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 153, 154 SGK Toán 3

1. Cạnh hình vuông 3cm 5cm 10cm Chu vi hình  vuông 3 x 4 = 12cm 5 x 4 = 20 cm 10 x 4 = 40 cm Diện tích hình vuông 3 x 3 = 9 cm2 5 x 5 = 25 cm2 10 x 10 = 100cm2 Cạnh hình vuông 3cm 5cm 10cm Chu vi hình  vuông 3 x 4 = 12cm 5 x 4 = 20 cm 10 x 4 = 40 cm Diện tích hình vuông 3 x 3 = 9 cm2 5 x 5 = 25 cm2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Diện tích hình vuông - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!