Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 68 SGK Toán 5

Bài 2 trang 68 SGK Toán 5

Số vải may 1 bộ quần áo = số vải may 25 bộ quần áo : 25. Số vải may 6 bộ quần áo = số vải may 1 bộ quần áo × 6. LỜI GIẢI CHI TIẾT May 1 bộ quần áo hết số mét vải là:          70 : 25 = 2,8 m May 6 bộ quần áo hết số mét vải là:          2,8 × 6 = 16,8 m                            Đáp số: 16,8

Bài 3 trang 68 SGK Toán 5

dfrac{a}{b} = a : b. Do đó để viết phân số  dfrac{a}{b} dưới dạng số thập phân ta thực hiện phép tính chia  a : b. LỜI GIẢI CHI TIẾT Vậy: dfrac{2}{5}= 0 ,4 ;         dfrac{3}{4} = 0,75;              dfrac{18}{5} = 3,6

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!