Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia một số tự nhiên cho một số thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 70 SGK Toán 5

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau: Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0  Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên. LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 2 trang 70 (Chia một số tự nhiên cho một số thập phân) SGK Toán 5

a 32 : 0,1=320     32 : 10=3,2    b 168 : 0,1=1680          168 : 10= 16,8                c 934 : 0,01=93 400     934 : 100=9,34 Nhận xét:  a : 0,1 = a times 10 ; a : 0,01 = a times 100 ; ;a : 0,001 = a times 1000;; ; ... . Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001; ...

Bài 3 trang 70 (Chia một số tự nhiên cho một số thập phân) SGK Toán 5

Tính cân nặng của thanh sắt dài 1m = cân nặng của thanh sắt dài 0,8m : 0,8. Tính cân nặng của thanh sắt dài 0,18m = cân nặng của thanh sắt dài 1m x 0,18. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1 m thanh sắt đó nặng số kilôgam là:      16 : 0,8 = 20 kg 0,18 m thanh sắt nặng số kilôgam là:      20 times 0,18 = 3,6

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!