Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Tìm: a) \(\sqrt {911} \)              b) \(\sqrt {988} \)

Hướng dẫn giải

a) \(\sqrt {911}  = \sqrt {9,11}  \times \sqrt {100}  = 3,018 \times 10 = 30,18\)                 

b) \(\sqrt {988}  = \sqrt {9,88}  \times \sqrt {100}  = 3,143 \times 10 = 31,43\)

shoppe