Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

a) \(\sqrt {9,11} \)                                 b) \(\sqrt {39,82} \)

Hướng dẫn giải

a) \(\sqrt {9,11}  = 3,018\)                                

b) \(\sqrt {39,82}  = 6,310\)