Đăng ký

Giải câu 9 Trang 89 phần I -Sách giáo khoa Vật lí 6

- Ở nhiệt độ sôi thì một chất lỏng cho dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt độ.

- Đặc điểm: Sự bay hơi không chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng đang sôi mà còn xảy ra ngay cả trong lòng chất lỏng (các bọt khí).