Đăng ký

Giải câu 2 Trang 89 phần II -Sách giáo khoa Vật lí 6

Chọn C. Nhiệt kế thủy ngân.