Đăng ký

Giải câu 4 Trang 89 phần I -Sách giáo khoa Vật lí 6

     Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng trong nhiệt kế thay đổi theo. Do đó nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.

    - Nhiệt kế rượu: Đo nhiệt độ không khí.

    - Nhiệt kế y tế: Đo nhiệt độ cơ thể người hay gia súc.

    - Nhiệt kế thủy ngân: Đo nhiệt độ sôi của nước hoặc những vật có nhiệt độ cao hơn \(100^0C.\)