Đăng ký

Giải câu 1 Trang 89 phần II -Sách giáo khoa Vật lí 6

Chọn C. Rắn - lỏng - khí.