Đăng ký

Giải câu 5 Trang 91 phần II -Sách giáo khoa Vật lí 6

     Bình đúng, An sai. Vì ở nhiệt độ sôi của nước, nhiệt độ của nước không thay đổi (\(100^0C\)) dù có cho thêm củi vào thì nhiệt độ của nước cũng không tăng.