Đăng ký

Giải câu 8 Trang 89 phần I -Sách giáo khoa Vật lí 6

- Các chất lỏng đều bay hơi ở mọi nhiệt độ.

- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng của chất lỏng.