Đăng ký

Giải câu 2 Trang 89 phần I -Sách giáo khoa Vật lí 6

- Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất.

- Chất rắn nở vì nhiệt ít nhất.