Đăng ký

Giải câu 9 Trang 23 - Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Gió tác dụng vào buồm một lực đẩy.

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một lực kéo.