Đăng ký

Giải bài 6.1 Trang 21- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Lực mà hai ngón tay tác dụng lên lò xo là hai lực cân bằng.