Đăng ký

Giải bài 6.8 Trang 23 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Đọc một trang sách.