Đăng ký

Giải bài 6.2 Trang 21 - Sách bài tập Vật lí 6

Các từ cần điền là:

a) lực nâng.                            b) lực kéo.

c) lực uốn.                              d) lực đẩy.