Đăng ký

Giải bài 6.12 Trang 23 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Lực  \(F_1\) có phương thẳng đứng; lực  \(F_2\) có phương thẳng đứng; lực  \(F_1\) có chiều từ trên xuống dưới; lực  \(F_2\) có chiều từ dưới lên trên; lực  \(F_1\) mạnh bằng lực  \(F_2\).