Đăng ký

Giải bài 6.4 Trang 22 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

- Một chiếc thuyền được buộc bằng một sợi dây với một cọc trên bờ khi nước chảy xiết vẫn không làm thuyền bị trôi.

- Đầu máy giữ cho đoàn tàu không bị trôi xuống dốc.

- Hai đội đang kéo co nhưng sợi dây đỏ ở giữa vẫn đứng yên.

- Em bé dắt cún con đi nhưng cún con không chịu đi, sợi dây bị căng ra.