Đăng ký

Giải bài 6.5 Trang 22 - Sách bài tập Vật lí 6

a) Khi đầu bút bi nhô ra, lò xo bút bi vẫn bị nén, nên nó vẫn tác dụng vào ruột bút một lực đẩy. Ta sẽ cảm nhận được lực này khi bấm nhẹ vào núm ở đuôi bút.

b) Khi đầu bút bi thụt vào, lò xo bút bi vẫn bị nén, nên nó vẫn tác dụng vào ruột bút một lực đẩy. Ta sẽ cảm nhận được lực này khi bấm nhẹ vào núm ở đuôi bút.