Đăng ký

Giải bài 6.3 Trang 21 - Sách bài tập Vật lí 6

Các từ cần điền là:

a) lực cân bằng; em bé.

b) lực cân bằng; em bé; con trâu.

c) lực cân bằng; sợi dây.