Đăng ký

Giải câu 8 Trang 88- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Để đo nhiệt của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân vì nhiệt độ sôi của thủy ngân là \(356^0C >100^0C\) (nhiệt độ sôi của nước) và không dùng nhiệt kế rượu vì nhiệt độ sôi của rượu là \(78^0C<100^0C\) (nhiệt độ sôi của nước).