Đăng ký

Giải câu 5 Trang 87- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Trong cuộc tranh luận của Bình và An thì Bình đúng và An sai. Vì trong thời gian sôi, nhiệt độ của nước không tăng.