Đăng ký

Giải câu 6 phần II tổng kết chương I

a) Để làm cho lực mà lưỡi kéo tác dụng vào tấm lim loại lớn hơn lực mà tay ta tác dụng vào tay cầm.

b) Vì để cắt giấy và cắt tóc thì chì cần lực nhỏ, nên tuy lưỡi kéo dài hơn tay cầm mà lực của tay ta vẫn có thể cắt được. Bù lại ta được điều lợi là tay ta di chuyển ít mà tạo ra vết cắt dài trên tờ giấy.