Đăng ký

Giải bài 5.12 Trang 19 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Vài kilôgam.