Đăng ký

Giải câu 4 trang 8- Sách giáo khoa Vật lí 9

 Vì \(R_2> R_1 \) nên \(I_2. Dòng điện chạy qua dây dẫn có điện trở \(R_1\) có cường độ lớn hơn.

    \(\dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{R_2}{R_1}\Rightarrow \dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{3R_1}{R_1}\Rightarrow I_1=3I_2\)