Đăng ký

Giải câu 3 trang 8- Sách giáo khoa Vật lí 9

 Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn là:

 \(U=I.R=0,5.12=6(V)\)