Đăng ký

Giải câu 4 Trang 69- Sách giáo khoa Vật lí 6

Nhiệt kế y tế có đặc điểm chỗ gần bầu ống quản thắt lại.

Cấu tạo như vậy có tác dụng: khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân trong ống gặp lạnh co lại bị đứt ở chỗ thắt không trở về bầu được, nhờ đó ta có thể đọc chính xác nhiệt độ cơ thể.