Đăng ký

Giải bài 22.7 Trang 70- Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

- Nhiệt độ của bàn là có thể lên đến vài trăm độ C.

- Nhiệt độ của cơ thể người vào khoảng \(35^0C\) đến \(42^0C\).

- Nhiệt độ của nước sôi là khoảng \(100^0C\).

- Nhiệt độ của không khí trong phòng vào khoảng từ \(-30^0C\) đến \(60^0C\).

Giải:

Các loại nhiệt kế cần dùng là:

a) Đo nhiệt độ bàn là dùng nhiệt kế kim loại.

b) Đo nhiệt đô cơ thể người dùng nhiệt kế y tế.

c) Đo nhiệt độ nước sôi dùng nhiệt kế thủy ngân.

d) Đo nhiệt độ không khí trong phòng dùng nhiệt kế rượu.