Đăng ký

Giải bài 22.8 Trang 70- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A. Nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động.