Đăng ký

Giải bài 22.9 Trang 71- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Hình 22.1D.