Đăng ký

Giải bài 22.15 Trang 72 - Sách bài tập Vật lí 6

a) Nhiệt độ ngoài trời biến thiên nhiều nhất.

b) Trong một ngày có thể tắt đèn từ khoảng hơn 12 giờ đến hơn 18 giờ.