Đăng ký

Giải bài 22.10 Trang 71- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Vì nước dãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt, không đều.