Đăng ký

Giải câu 3 Trang 16- Sách giáo khoa Vật lí 6

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể được đo bằng cách:

a) Thả chìm vật vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn. Thể tích phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật.